Skidanje ogleda kukuruza
9. oktobar 2015.

U sredu, 07.10.2015. smo merili prinose kukuruza na oglednom polju u okolini Sombora. Na bezdanskom putu na imanju SPPŠ Sombor, postavljen je ogleda sa ukupno 17 LG hibrida kukuruza svih grupa zrenja.

Ostvarni su visoki prinosi s obzirom na proizvodne uslove.U ovom ogledu malu prednost u prinosima su ostvarili hibridi kasnijih grupa zrenja. Tako je Poncho prebacio preko12 i po tona sirovog zrna, a svedeno na 14% vlage bilo je 11.824 kg/ha (vlaga 19,8%). Reč je o hibridu kojeg preporučujemo za berač. Od hibrida za kombajniranje zrna LG 35.40 je ostvario 11.825 kg/ha S.R.S.-a (vlaga 17,7%), a tu su bila i dva novieta LG 30.389 (FAO 410) sa 11.119 kg/ha (vlaga 15%) i Limanova (FAO 380) sa 11.322 kg/ha (vlaga 14,8%).Kompletne rezultate ogleda moćićete da pronađete u rubrici rezultati ogleda na kraju sezone.

U ovom ogledu malu prednost u prinosima su ostvarili hibridi kasnijih grupa zrenja. Tako je Poncho prebacio preko 12 i po tona sirovog zrna, a svedeno na 14% vlage bilo je 11.824 kg/ha (vlaga 19,8%). Reč je o hibridu kojeg preporučujemo za berač. Od hibrida za kombajniranje zrna LG 35.40 je ostvario 11.825 kg/ha S.R.S.-a (vlaga 17.7 %), a tu su bila i dva novieta LG 30.389 (FAO 410) sa 11.119 kg/ha (vlaga 15%) i Limanova (FAO 380) sa 11.322 kg/ha (vlaga 14,8%).Kompletne rezultate ogleda moći ćete da pronađete u rubrici rezultati ogleda na kraju sezone.