On line prezentacija hibrida kukuruza 2021
28. decembar 2020.

Poštovani proizvođači,
dok se ne steknu uslovi za održavanje tradicionalnih predavanja, predlažemo vam da pogledate on line prezentaciju hibrida kukuruza i šta smo to pripremili za setvu 2021.