Rezultati ogleda

Rezultati ogleda

Centralna Srbija Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Radobić/Mionica
Izvođač ogleda Milovan Kolarević
Predusev Pšenica
Đubrenje Bez osnovnog, u prihrani AN 200 kg/ha
Setva 13.04.2018
Žetva 18.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 54.63 CL 8.0 3.39
LG 54.78 10.0 2.80
Centralna Srbija Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Arnajevo/Barajevo
Izvođač ogleda Marko Radojičić
Predusev Ječam
Đubrenje Bez osnovnog, u prihrani AN 200 kg/ha
Setva 16.04.2018
Žetva 24.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 54.63 CL 7.0 2.85
LG 54.78 9.0 2.63
LG 56.63 CL 11.0 2.83
LG 56.65 M 10.0 2.88