Rezultati ogleda

Rezultati ogleda

Banat Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Vršac
Izvođač ogleda Sava Čejić
Predusev Kukuruz
Đubrenje bez osnovnog, predsetvno UREA 200 kg/ha
Setva 16.04.2018
Žetva 10.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 54.78 7.8 2.95
LG 54.63 CL 7.9 3.05
LG 50.635 CLP 8.4 3.21
Banat Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Vladimirovac
Izvođač ogleda Petar Živku
Predusev Kukuruz
Đubrenje bez osnovnog, predstveno NPK 6:12:24 175kg/ha
Setva 17.04.2018
Žetva 07.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 56.63 CL 9.2 3.20
LG 54.63 CL 7.1 3.18
LG 50.635 CLP 8.1 3.49
Banat Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Alibunar
Izvođač ogleda Vladimir Damjanović
Predusev Kukuruz
Đubrenje Osnovno NPK 3x16 250 kg/ha, bez predsetvenog
Setva 24.04.2018
Žetva 27.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 50.585 12.0 2.88
LG 54.78 12.3 3.47
LG 54.63 CL 6.6 2.57
LG 56.65 M 12.0 2.82
LG 50.635 CLP 14.0 3.55
LG 56.63 CL 13.3 3.52
Banat Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Seleuš
Izvođač ogleda Davor Belobrk
Predusev Pšenica
Đubrenje Osnovno NPK 3x16 170 kg/ha, predsetveno UREA 200 kg/ha
Setva 21.04.2018
Žetva 13.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 54.63 CL 5.9 3.24
LG 54.78 8.7 2.55
LG 50.585 11.5 3.23
LG 50.635 CLP 13.0 3.20
Banat Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Janošik
Izvođač ogleda Igor Mikulić
Predusev Kukuruz
Đubrenje Osnovno NPK 3x15 200 kg/ha, predsetveno UREA 200 kg/ha
Setva 24.04.2018
Žetva 15.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 50.635 CLP 12.0 3.48
LG 54.78 11.2 3.33
LG 54.63 CL 6.0 2.59
Banat Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Alibunar
Izvođač ogleda Predrag Živkov
Predusev Kukuruz
Đubrenje Osnovno NPK 3x15 250 kg/ha, bez predsetvenog
Setva 24.04.2018
Žetva 24.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 56.65 M 12.0 3.70
LG 54.78 10.3 3.03
LG 50.635 CLP 13.2 3.59
LG 54.63 CL 6.5 2.67