Rezultati ogleda

Rezultati ogleda

Banat Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Seleuš
Izvođač ogleda Jon Baba
Predusev Kukuruz
Đubrenje Osnovno NPK 3x15 200 kg/ha, bez predsetvenog
Setva 26.04.2018
Žetva 22.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 54.63 CL 6.0 2.36
LG 54.78 7.0 3.04
LG 50.635 CLP 9.3 3.59
LG 56.65 M 10.0 3.66
LG 50.635 CLP 10.5 3.67
LG 56.63 CL 10.0 3.13
LG 54.63 CL 6.6 2.48
LG 54.78 7.0 3.33
LG 50.585 8.2 3.21
Banat Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Vršac
Izvođač ogleda PSS Vršac
Predusev Kukuruz
Đubrenje Osnovno NPK 8:15:15 320 kg/ha + predsetveno SAN 250 kg/ha
Setva 05.05.2018
Žetva 24.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 54.78 9.4 3.81
LG 50.635 CLP 8.8 3.10
LG 54.63 CL 8.7 3.75
Srem Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Inđija
Izvođač ogleda OZZ Srem
Predusev Kukuruz
Đubrenje Osnovno NPK 3x15 270 kg/ha, predsetveno AN 200 kg/ha
Setva 05.04.2018
Žetva 24.09.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 50.585 8.1 3.82
LG 50.635 CLP 9.1 4.15
LG 54.63 CL 7.5 3.85
LG 54.78 7.7 3.90
LG 56.63 CL 8.8 3.95
LG 56.65 M 8.9 3.97
LG 56.71 CLP 8.9 4.10
Srem Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Irig
Izvođač ogleda Dragan Majstorović
Predusev Kukuruz
Đubrenje Osnovno NPK 3x15 250 kg/ha, predsetveno UREA 150 kg/ha
Setva 10.04.2018
Žetva 17.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 50.585 7.5 4.07
LG 50.635 CLP 7.7 4.38
LG 54.63 CL 6.8 4.10
LG 54.78 7.0 4.67
LG 56.63 CL 8.2 4.07
LG 56.65 M 8.2 4.32
Srem Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Irig
Izvođač ogleda Fedor Pušić
Predusev Kukuruz
Đubrenje Osnovno NPK 3x15 250 kg/ha, predsetveno UREA 200 kg/ha
Setva 15.04.2018
Žetva 31.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 54.63 CL 8.1 3.65
LG 50.635 CLP 9.2 3.72
Centralna Srbija Podaci o ogledu
Kultura Suncokret
Lokacija Železnik
Izvođač ogleda Aleksandar Krstić
Predusev Pšenica
Đubrenje Osnovno NPK 3x15 200 kg/ha, predsetveno AN 200 kg/ha
Setva 23.04.2018
Žetva 29.08.2018
Napomena
Hibrid Vlaga % Prinos SRS (kg/ha)
LG 54.63 CL 8.0 2.87
LG 54.78 10.0 2.77
LG 56.63 CL 11.0 2.91
LG 56.65 M 11.0 2.70